Rangen en Standen

Chef de Cuisine

Wie na een jaar als hobbykok over voldoende vaardigheid beschikt om zelfstandig een zelf samengesteld menu van vier gangen te bereiden, kan opgaan voor het chefexamen.

Een kritische jury beoordeelt de ter tafel gebrachte gerechten en verleent de examinandus bij voldoende resultaat de rang Chef de Cuisine.

Maître de Cuisine

Wie na een jaar hogerop wil, kan dat door een menu te bereiden van vijf gangen en het resultaat voor te leggen aan de jury.

De exameneisen zijn hoger dan die voor het examen van Chef de Cuisine.

De jury beoordeelt de gerechten en kent bij voldoende resultaat de titel Maître de Cuisine toe.

Grand Maître de Cuisine

Na weer een jaar toegewijd koken, kan men nog één trap hoger gaan. Opnieuw treedt een jury aan om de kookprestaties van de examinandus te toetsen.

Bij de bereiding van het zelf samengestelde menu, dat nu uit minimaal zeven gangen dient te bestaan, moet de kandidaat er blijk van geven alle kooktechnieken volledig te beheersen.

Als de kandidaat slaagt, wordt hij/zij beloond met de titel Grand Maître de Cuisine.

Geen geringe onderscheiding, want in de ruim 25 jaar dat CCN bestaat, is het slechts een handvol hobbykoks gelukt om tot het allerhoogste door te dringen!

Zij die deze eervolle titel mogen dragen, behoren tot het puikje van de amateurhobbykoks!

 

Een examen voor de drie rangen geschiedt volgens het Examenreglement van CCN. Bij alle rangen en functies hoort een bijpassend draaglint. Zie voor alle informatie www.cuisine-culinaire.nl.